Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 januari 2020
Nieuwe raadsgriffier

Nieuwe raadsgriffier

In de raadsvergadering van donderdag 30 janauri is Joukje van Roeden-Hoekstra benoemd tot griffier van de gemeenteraad van De Wolden. Op 1 maart neemt zij de plaats in van Josée Gehrke die op dezelfde datum met pensioen gaat. Joukje van Roeden werkte ruim drie jaar raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in de gemeente Westerveld. Daar was…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 december 2019
Bomen

Bomen

In de Wolderkrant van 27 november stond dat gemeente De Wolden vergunning aanvraagt voor het kappen van 555 bomen. Uit het antwoord op mijn technische vragen blijkt het te gaan om  een lijst van bomen die na controle niet veilig of ziek te zijn of geen toekomstverwachting meer hebben. Dit jaar zijn er dat extra…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 november 2019
Raadsvragen

Raadsvragen

Recentelijk hebben we vragen aan het College gesteld over het gebruik van het risicoprofileringssysteem SiRY in het sociaal domein. Landelijk is veel onrust ontstaan over toepassing van dit systeem omdat het stigmatisering in de hand werkt en de privacy aantast. Gebleken is dat de gemeente De Wolden geen gebruik maakt van dit systeem. Gelukkig maar.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 november 2019
Toekomstgerichte landbouw

Toekomstgerichte landbouw

Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november heeft D66 een motie Toekomstgerichte Landbouw ingediend. Met 6 partijen voor, alleen Gemeentebelangen stemde tegen, werd de motie aangenomen. De motie draagt het College op onderzoek te doen naar de mogelijkheden van toekomstgerichte, wij noemen dat ‘circulaire’, landbouw in onze gemeente en te komen met voorstellen naar de Raad.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 oktober 2019 maandag 14 oktober 2019
Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad

Donderdag 10 oktober werd voor de zevende keer de Kindergemeenteraad gehouden. Vier scholen uit onze gemeente deden mee. 19 kinderen namen in de raadszaal de plaatsen van de raadsleden en discussieerden over vier voorstellen door de scholen waren ingebracht. Na een uitgebreide behandeling werden de voorstellen in stemming in genomen. Obs De Rozebottel uit Koekange…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 oktober 2019
Ook De Wolden moet bezuinigen

Ook De Wolden moet bezuinigen

Oplopende kosten in het sociaal domein en tegenvallende uitkeringen uit het gemeentefonds maken het voor onze gemeente moeilijk de begroting 2020 sluitend te krijgen. Maar er zijn goede voorstellen gedaan waardoor we naar verwachting in 2020 zwarte cijfers gaan schrijven. De behandeling van de begroting is op donderdag 7 november, vanaf 13.00u. in het gemeentehuis

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 maart 2018
Campagnevoeren | Tot nu toe en hoe verder?

Campagnevoeren | Tot nu toe en hoe verder?

De campagneperiode is begonnen! Om te beginnen leverde dat onze campagnevoerders klapperende tanden, bevroren voeten en koude handen op, dat woekerde toch echt de discussie op of de gemeenteraadsverkiezingen in het vervolg niet in de zomer konden plaatsvinden. Naast de discussie over zomerverkiezingen, zijn er interessante gesprekken gevoerd over onder andere mantelzorg, economie en levensloopbestendig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 juli 2017

Kadernota 2018-2021

Lees hier Kadernota 2018 de bijdrage van D66 bij de behandeling van de Kadernota 2018-2011. We hebben de volgende moties/amendementen ingediend: Instelling Culturele Prijs De Wolden Onderzoek naar verkeersveiligheid Hoofdstraat-Steenbergerweg Verkiezingsfestival gemeenteraadsverkiezingen 2018 Extra geld voor bloemrijke akkers en -akkerranden Verbetering en internationalisering website www.dewolden.nl Donderdagavond…

Bekijk nieuwsbericht